PERİYODİK MUAYENE VE TEKNİK ÖLÇÜM BAŞVURU FORMU

Firma Adı : *
Firma Yetkilisi : *
Firma Adresi :
Telefon : *
Fax :  
E-posta Adresi : *
 
 

PERİYODİK MUAYENESİ YAPILACAK EKİPMAN LİSTESİ

Kalorifer Kazanı, Buhar Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Kızgın Su Kazanı Otoklav, Kompresör Hava Tankı, Hidrofor, Basınçlı Kaplar, Sanayi Gazları Tankları, Depolama Tankları, Yer Altı Depolama Tankı, Lpg Tankı
Ekipman
Kapasite
Adet

Çalışma Basıncı (BAR)
Kazanlar için (kcal/h, m2, kgbuhar/h) Tanklar için (tank hacmi: m3, litre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PERİYODİK MUAYENESİ YAPILACAK EKİPMAN LİSTESİ

Vinç, Caraskal, Kule Vinç, Mobil Vinç, Lift, Asansör, Cephe Asansörü, Forklift, Transpalet, Araç Kaldırma Lifti, Platform
Ekipman
Kapasite
Adet

Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 

TALEP EDİLEN TEKNİK ÖLÇÜMLER

Gürültü Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Gürültü Maruziyet Ölçümü Yapılacak Kişi Sayısı:
Aydınlık Seviyesi Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Termal Konfor Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Havalandırma Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Ortam Toz Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Ortam Organik Bileşik Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Bacagazı Analizi Yapılacak Baca Sayısı:
Topraklama Ölçümü Yapılacak Nokta Sayısı:
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı Sayısı:
Pano Kontrolü Yapılacak Sayı:
Katodik Koruma Ölçümü Yapılacak Nokta Sayısı:
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü Sayısı:
 
Yalıtım Direnci Ölçümü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
 
Elektrik İç Tesisat Ölçümü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
 
Yangın Söndürme Sistemleri Kontrolü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
 
Kazan Dairesi, Baca, Doğalgaz Yakan Ekipman Uygunluk Muayeneleri:
Kazan Dairesi Sayısı:
Baca Sayısı:
Doğalgaz Yakan Ekipman Cinsi, Sayısı Ve Kapasitesi:
Güvenlik Kodu : *


Periyodik Muayene ve Teknik Ölçüm Başvuru Formu

Firma Adı :
Firma Yetkilisi :
Firma Adresi :
Başvuru Tarihi :
Telefon :
Fax :
E-posta Adresi :
 

PERİYODİK MUAYENESİ YAPILACAK EKİPMAN LİSTESİ

Kalorifer Kazanı, Buhar Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Kızgın Su Kazanı Otoklav, Kompresör Hava Tankı, Hidrofor, Basınçlı Kaplar, Sanayi Gazları Tankları, Depolama Tankları, Yer Altı Depolama Tankı, Lpg Tankı
Cihaz Adı Kapasite Adet Çalışma
Basıncı
Kazanlar için (kcal/h, m2, kgbuhar/h) Tanklar için (tank hacmi: m3, litre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 

PERİYODİK MUAYENESİ YAPILACAK EKİPMAN LİSTESİ

Vinç, Caraskal, Kule Vinç, Mobil Vinç, Lift, Asansör, Cephe Asansörü, Forklift, Transpalet, Araç Kaldırma Lifti, Platform
Ekipman Kapasite (KG) Adet Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TALEP EDİLEN TEKNİK ÖLÇÜMLER

Gürültü Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Gürültü Maruziyet Ölçümü Yapılacak Kişi Sayısı:
Aydınlık Seviyesi Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Termal Konfor Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Havalandırma Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Ortam Toz Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Ortam Organik Bileşik Ölçümü Yapılacak Alan (m2):
Bacagazı Analizi Yapılacak Baca Sayısı:
Topraklama Ölçümü Yapılacak Nokta Sayısı:
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı Sayısı:
Pano Kontrolü Yapılacak Sayı:
Katodik Koruma Ölçümü Yapılacak Nokta Sayısı:
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü Sayısı:
 
Yalıtım Direnci Ölçümü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
Elektrik İç Tesisat Ölçümü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
Yangın Söndürme Sistemleri Kontrolü Yapılacak Tesis İle İlgili Açıklama:
 
Kazan Dairesi Sayısı:
Baca Sayısı:
Doğalgaz Yakan Ekipman Cinsi, Sayısı Ve Kapasitesi: